RSSEssays and Selected Articles

“Anak Sa Lungsod” Ug Ang Politika

| September 4, 2017 | 0 Comments

Citizens and politics

Continue Reading

Walay Magpakamatay Tungod Sa Gugma

| September 4, 2017 | 0 Comments

On love and death

Continue Reading

Basahon Ni G. Morales

| September 4, 2017 | 0 Comments

Brief notes on F. Morales’ book “Bansay-bansay sa pagsulti sa Binisaya-Tagalog”

Continue Reading

Mapuo Kaha Ug Mawagtang Sa Pilipinas Ang Mga Bulangan?

| September 4, 2017 | 0 Comments

On cockfightng

Continue Reading

Hambug

| September 4, 2017 | 0 Comments

Showy people

Continue Reading

Gahum Sa Padani Pinaagi Sa Hunahuna

| September 4, 2017 | 0 Comments

Hypnotism

Continue Reading

Dautang Kinaiyahan: Butangbutang

| September 4, 2017 | 0 Comments

On slander

Continue Reading

Dautang Kinaiyahan: Bakak

| September 4, 2017 | 0 Comments

On lies ad liars

Continue Reading

Buut Mo Hiilhan Kinsay Imong Mabana Kun Maasawa?

| September 4, 2017 | 0 Comments

Belief in dreams, charms, prayers and omens

Continue Reading

Pakighigala

| September 4, 2017 | 0 Comments

How to make friends

Continue Reading

Gugma Ni Bathala

| September 4, 2017 | 0 Comments

Love of God

Continue Reading

Milambo Pag-ayo Ang Atong Pamalak

| September 4, 2017 | 0 Comments

Growth of Cebuano poetry

Continue Reading