Tag: Magsusulat “Fer”

Magsusulat “Fer”, Usa Sa Mga Opisyal Sa Atong Kagubut Kanhi, Nagtug-an Sa Pipila Ka Kaagi

| September 4, 2017 | 0 Comments

A clue to “Fer”‘s identity

Continue Reading