Tag: Unsay Hinungdan Nga Wala Ka Mamana? Tubag Sa Pila Ka Mga “Lagas”

Unsay Hinungdan Nga Wala Ka Mamana? Tubag Sa Pila Ka Mga “Lagas”

| September 4, 2017 | 0 Comments

Answers to an interview conducted among Cebu spinsters

Continue Reading