Tag: “Sa Tiltilan Sa Magtutudlo”

“Sa Tiltilan Sa Magtutudlo”, Hinubad Sa Maanindot Kaayong Binisaya Ni Anhing Vicente Ranudo, Ang “Apostol” Sa Mga Balak Nga Sugbuanon

| September 4, 2017 | 0 Comments

Notes on Vicente Ranudo’s translation of the book

Continue Reading