Tag: Mahitungod sa Basahon Larawan

Mahitungod sa Basahon Larawan gihan-ay

| September 3, 2017 | 0 Comments

Sulpicio Osorio’s and Pransis’ commentaries on Rama’s book Larawan

Continue Reading

Mahitungod sa Basahon Larawan gihan-ay

| September 2, 2017 | 0 Comments

Sulpicio Osorio’s and Pransis’ commentaries on Rama’s book Larawan

Continue Reading