Tag: “Maayo rang Nagpakitang Daan sa Batasan sa Wala pa Kami Nagminyo.”

“Maayo rang Nagpakitang Daan sa Batasan sa Wala pa Kami Nagminyo.”

| September 4, 2017 | 0 Comments

Two men find Rosing to be a gold digger.

Continue Reading