Tag: Kabus ug Adunahan mga Malipayon

Kabus ug Adunahan mga Malipayon

| September 4, 2017 | 0 Comments

Who is more happy: the poor or the rich?

Continue Reading