Tag: Ang Babaye Ang Pahamungtan

Mapait Nga Palad Sa Mga Babayeng Piliinhon: Sa Tanang Hiwing Buhat Sa Mga Lalake, Ang Babaye Ang Pahamungtan

| September 4, 2017 | 0 Comments

Women’s role and responsibilities

Continue Reading