RSSDrama

Borromeo, Florentino

| September 4, 2017 | 0 Comments

Presentation of Tinong Borromeo’s play “Dura Lex” in Carcar on November 1933

Continue Reading

Alaura, Silverio

| September 4, 2017 | 0 Comments

Presentation of Silverio Alaura’s Zarzuela “Sa Lubnganan” on December 18,1929 at the auditorium

Continue Reading

Piyesta Sa San Nikolas

| September 4, 2017 | 0 Comments

Piux Kabahar’s drama “Ang Limbong ni Tintay” presented during the town fiesta

Continue Reading

“Talkies” Ug Ang Mga Magdudula Nga Sugbuanon

| September 4, 2017 | 0 Comments

Cebuano drama and the “Talkies”

Continue Reading

Dulang Binisaya

| September 4, 2017 | 0 Comments

Growth of Cebuano drama

Continue Reading

“Moro-Moro” Sa Sangi

| September 4, 2017 | 0 Comments

Presentation of the moro-moro play “Coloriana” at Sangi

Continue Reading

Hisgot Mahitungud Sa “Ang Kauswagan Sa Lungsod”, Dula Ni Narciso Canton Sa Tuig 1905

| September 4, 2017 | 0 Comments

Brief notes on Canton’s play

Continue Reading

Vicente Sotto, Ang Magtutukod Sa “Ang Suga”

| September 4, 2017 | 0 Comments

Mention his work “Ang Gugma sa Yutang natawhan” as the first written Cebuano play

Continue Reading

Unang Dramang Sugbuanon

| September 4, 2017 | 0 Comments

The first Cebuano play

Continue Reading

Tiyatrong Kinatsila Sa Sugbu

| September 4, 2017 | 0 Comments

Spanish theater in Cebu

Continue Reading

“Singsing Bulawan”

| September 4, 2017 | 0 Comments

Presentation of Alberto B. Ylaya’s play “Ang Singsing Bulawan” at the Oriente

Continue Reading

“Sala Sa Mga Ginikanan”

| September 4, 2017 | 0 Comments

Brief notes on the play

Continue Reading