Tag: Giunsa mo ang kinabuhi ko

Giunsa Mo Ang Kinabuhi Ko, Coleta?

| September 3, 2017 | 0 Comments

A man’s enemies use his girl as an instrument for his downfall

Continue Reading

Giunsa Mo Ang Kinabuhi Ko, Coleta?

| September 3, 2017 | 0 Comments

A man’s enemies use his girl as an instrument for his downfall

Continue Reading

Giunsa Mo Ang Kinabuhi Ko, Coleta?

| September 2, 2017 | 0 Comments

A man’s enemies use his girl as an instrument for his downfall

Continue Reading